„Biała Wstążka”

„Biała Wstążka”

„Biała Wstążka”

to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy. Jest ona prowadzona w ponad 60 krajach, także w Polsce.

Tak zwana niebieska karta to dokument, który jest informacją o tym, że w rodzinie dochodzi do przemocy i początkiem procedury wyjścia z tej sytuacji. Założenie jej nie jest jednak tym samym, co złożenie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa związanego z przemocą  w rodzinie: bicia lub znęcania się, itp. To regulują przepisy Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego.

Kto zakłada niebieską kartę?

Procedura założenia niebieskiej karty nie jest skomplikowana. Może ją rozpocząć nie tylko policja, ale również ośrodki pomocy społecznej, służby zdrowia, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. O założenie niebieskiej karty może też starać się szkoła.

Kiedy zakłada się niebieską kartę?

Przedstawiciele wcześniej wymienionych instytucji zakładają niebieska kartę, gdy sami w czasie czynności służbowych lub zawodowych stwierdzą, że w tej rodzinie dochodzi do stosowania przemocy wobec członków rodziny. Mogą to też zrobić w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez inne osoby będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Indywidualny plan pomocy rodzinie

Osobę dotkniętą przemocą w rodzinie zaprasza się na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej. Tam analizuje się sytuację rodziny i wypełnia formularz Niebieska Karta – C. Grupa robocza opracowuje indywidualny plan pomocy rodzinie zawierający propozycje działań pomocowych.

Osoba, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc również zapraszana jest na spotkanie grupy roboczej. Z jej udziałem wypełniany jest formularz Niebieska Karta – D.

Gdzie szukać pomocy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Graniczna 8a, 33-100 Tarnów

tel. 14 688-20-77, 14 688-20-78

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparci Ofiar Przemocy

Szarych Szeregów 1. 33-100 Tarnów

tel. 14 655-36-36

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Goldhammera 3, 33-100 Tarnów

tel. 14 688-28-29

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

tel. 801-120-002, http://www.niebieskalinia.pl

Szkoła Podstawowa nr 1 w Tarnowie deklaruje udział  w obchodach Kampanii „Biała Wstążka”, pragnąc w ten sposób przyłączyć się do  sprzeciwu dotyczącego stosowania przemocy i łamania podstawowych praw człowieka.                     

 

Planowane działania (25.11 – 29.11.2019 r.):

1. Zorganizowanie konkursu plastycznego „Prawo chroni KAŻDEGO bez wyjątku” dla uczniów klas I – IV (we współpracy ze świetlicą szkolną) – wykonanie okolicznościowych kartek.

2. Przeprowadzenie przez pedagoga lub psychologa szkolnego zajęć wychowawczo – profilaktycznych dla uczniów klas IV – VIII „Psychologiczne i społeczne skutki przemocy”, „Prawa człowieka oraz gdzie szukać pomocy, gdy są one łamane”.

3.Zakończenie Kampanii.

TOWARZYSKI MECZ PIŁKI SIATKOWEJ

„SPORT – TAK.     PRZEMOC – NIE.  TO TWOJE PRAWO”

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545