Bohaterom Niepodległej – II rok Projektu Niepodległościowego

Bohaterom Niepodległej – II rok Projektu Niepodległościowego

W drugim roku naszej pracy w projekcie miejskim „Narodowe Święto Niepodległości” naszą pracę nad realizacją II etapu projektu miejskiego pod hasłem „Bohaterom Niepodległej” rozpoczęliśmy od umieszczenia zaplanowanych zadań w kalendarzu szkoły i ich szczegółowego rozplanowania tak aby zapewnić jak największej liczbie uczniów płaszczyznę do samorealizacji.

W klasach młodszych na lekcjach wychowawczych (kl. IV-VI) i w ramach edukacji polonistycznej w kl. I-III wychowawcy, w oparciu o prezentacje multimedialną, zapoznali uczniów z wydarzeniami I wojny światowej i okolicznościami odzyskania przez Polskę niepodległości, ze szczególnym uwzględnieniem roli Tarnowa i ziemi tarnowskiej. Wiadomości dostosowane były do poszczególnych poziomów wiekowych. W klasach I-III prezentacja zawierała, oprócz informacji ogólnych dotyczących I wojny światowej, szczegółową rolę tarcz legionów w latach 1914-1917. W klasach IV-VI podkreślono rolę osoby Ignacego Jana Paderewskiego, jako głosiciela i propagatora odbudowy państwa polskiego. Na bazie tych działań przeprowadziliśmy konkursy plastyczne „Tarcza Legionów” (dla klas I-III) i „Walczył o Polskę – Ignacy Jan Paderewski” (dla klas IV-VI).

Prace zostały pokazane całej społeczności szkolnej.

Jednym z zadań zrealizowanych w poprzednim roku był szkolny projekt edukacyjny na temat miejsc i postaci związanych z okresem I wojny i okresem odzyskania niepodległości z terenu Tarnowa. Na podstawie jego rezultatów po dyskusjach z uczniami dokonaliśmy wyboru dwojga „zwykłych – niezwykłych” bohaterów – Karoliny Kózki i Ferdynanda Zarzyckiego reprezentujących losy ludności cywilnej i żołnierzy w czasie I wojny światowej. Więc w klasach gimnazjalnych pierwszym zadaniem jakie zrealizowaliśmy był rajd – wycieczka poświęcona postaciom związanym z okresem I wojny światowej i patronowi nasze szkoły. Odbył się on 20 września z uwagi na odpowiednią pogodę. Wybrana przez nas postać Karoliny Kózki wiekowo zbliżona jest do uczniów gimnazjum. Uczniowie mogli się z nią zidentyfikować.

Ponadto Wał Ruda (rodzinna wieś Karoliny Kózki) wiąże się także z postacią Jana Nowaka – Jeziorańskiego (patrona naszego gimnazjum) i akcją III Most.
W celu przygotowania młodzieży do wycieczki na lekcjach religii i godzinach wychowawczych przybliżone zostały obie postacie. Na miejscu uczniowie zwiedzili dom Karoliny Kózki, przeszli ostatnią jej drogę a w Zabawie odwiedzili sanktuarium z jej szczątkami. W zadaniu tym brali udział wszyscy uczniowie naszego gimnazjum i prawie wszyscy nauczyciele. Niektórzy przygotowywali biografie i przedstawiali postacie na lekcjach, inni w roli przewodników w Wał Rudzie, dokumentowali wycieczkę.
Realizacja tego zadania była wsparciem w nauce historii i żywą lekcją patriotyzmu.

Kolejne zadanie miało przybliżyć sylwetkę mało znanego nam Ferdynanda Zarzyckiego. W Tarnowie w Mościcach jest niewielka ulica jego imienia ale prawie nikt nie wie kim był Zarzycki ani jakie były jego zasługi. Ta niezwykła postać w opinii uczniów warta jest szerszego rozpropagowania. Dlatego narzuciliśmy nowoczesne formy przedstawienia postaci, zawężając je do komiksu oraz do prezentacji multimedialnej. Jak się okazało jedna z prac zdystansowała pozostałe. Jest to komiks o życiu i dokonaniach Ferdynanda Zarzyckiego, w którym uczeń zawarł lapidarnie wszystkie kluczowe momenty w życiu bohatera. Dodatkowo praca ta cechuje się dużą wartością merytoryczną i plastyczną. Komiks można wykorzystać na lekcjach historii, wiedzy, plastyki, godzinach wychowawczych. Stanowiłby też świetną lekturę dla mieszkańców naszego miasta, którzy w łatwy sposób mogliby poznać dzieje pochodzącego z Tarnowa zasłużonego bohatera trudnych czasów.

Następne z zadań postawione sobie przez klasy gimnazjalne wiązało się także ze zrealizowanym w poprzednim roku szkolnym projektem edukacyjnym a skierowane było do preferujących czynny wypoczynek połączony ze zdobywaniem wiedzy i nowych doświadczeń. Do powstałej wówczas trochę niekompletnej mapy miejsc, obiektów i postaci związanych z okresem I wojny światowej oraz odzyskaniem niepodległości uczniowie zaproponowali kolejne punkty, po czym powstał zarys trasy rowerowej, która je łączy. Bierze ona początek przy kościele Karoliny Kózki a kończy na cmentarzu wojennym nr 199, który odwiedziliśmy w pierwszym roku realizacji zadań projektowych tj rajdu szlakiem cmentarzy z I wojny światowej. Uczniowie etapami przejechali całą zaproponowaną trasę, opisali poszczególne momenty przejazdu oraz dokonali dokumentacji fotograficznej. Przejazd może być formą wspólnego świętowania 11 listopada (w miarę ładnej pogody) dla całych rodzin łączącego w sobie zarówno czynny wypoczynek jak i niosący wartość poznawczą oraz będący przejawem pamięci i przeszłości i bohaterach, którzy odeszli.

Wszystkie prace (podobnie jak w roku poprzednim ) prezentowane są szerszej społeczności odwiedzającej naszą szkołę i deponowane w bibliotece szkolnej.

Prezentacja podsumowująca pracę w II roku projektu.

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545