Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
I USTAWICZNEGO W TARNOWIE
ul. Kwiatkowskiego 21, 33-101 Tarnów
tel. 14 636 08 10,
e-mail: sekretckziu@umt.tarnow.pl
https://ckziu.tarnow.pl/
Sekretariat:
/poniedziałek – piątek: 7.00 – 15.00/

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie

Ósmoklasisto jeśli chcesz w przyszłości znaleźć dobrze płatną pracę, cieszyć się faktem docenienia przez pracodawców, wybierz zawód z naszej oferty kształcenia.
Jesteśmy przekonani, że jest to ścieżka Twojej kariery zawodowej – ścieżka prowadząca do sukcesu.
Dlaczego? Powiemy wprost: na rynku pracy nie ma specjalistów, brakuje wykwalifikowanej kadry. Brakuje Ciebie – Ucznia, który wybierze świadomie kierunek kształcenia, który otrzyma wszelką pomoc w realizacji marzenia o skończeniu szkoły i będzie się kształcił w nowoczesnym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie.
Czekamy zatem na Ciebie.
Rekrutacja 2021/2022
Warunki naboru do Technikum Nr 2 i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 1
Strona elektronicznego naboru
Film reklamowy: CKZiU w Tarnowie

Skip to content