II edycja projektu „Pierwszy dzwonek”

II edycja projektu „Pierwszy dzwonek”

DRODZY RODZICE

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przesyła poniżej link do publikacji znajdującej się na stronie MOPS w Tarnowie dotyczący II edycji projektu “Pierwszy dzwonek”.
Wsparcie udzielane jest uczniowi z rodziny wielodzietnej 3+, w której dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.), tj. kwoty 684,00 zł.

Termin składania deklaracji do dnia 12 maja 2015 roku.

Szczegóły można znaleźć tutaj.

Skip to content