Kurs Erasmus+ w Pradze

Kurs Erasmus+ w Pradze

Trzy nauczycielki naszej szkoły: p. Monika Dalczynska-Loraj, p. Katarzyna Kamińska oraz p. Monika Łoboda wzięły udział w kursie „Education for Sustainability” w ramach projektu Erasmus+. Kurs odbył się w Pradze w dniach 12-16 czerwca 2023 roku. Razem z nauczycielami z różnych krajów m.in. Turcji, Rumunii, Niemiec, Portugalii oraz Łotwy wzięły udział w zajęciach poszerzających wiedzę na temat siedemnastu celów Zrównoważonego Rozwoju.

Zajęcia były prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń umożliwiających międzykulturową wymianę doświadczeń i pomysłów. Podczas kursu podkreślono konieczność skutecznej edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, nauki ukierunkowanej na działanie oraz podejmowanie odpowiedzialnych decyzji mających wpływ na przyszłość naszej Planety. Zwrócono uwagę na rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Uczestnicy kursu wzięli również udział w zwiedzaniu Pragi z przewodnikiem. Na koniec rozdane zostały certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.

Monika Dalczyńska-Loraj, Monika Łoboda i Katarzyna Kamińska

Skip to content