„PACZKA NA KRESY 2023”

„PACZKA NA KRESY 2023”

Relacja z pomocy świątecznej Polakom na Kresach – „PACZKA NA KRESY 2023”.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz nadchodzący Nowy Rok 2024 stały się impulsem dla całej naszej szkolnej społeczności do aktywnego włączenia się w przekazanie swojej cegiełki pomocy materialnej dla rodaków żyjących na Ukrainie w tym jakże trudnym dla wszystkich czasie wojny.

Zebrane w dniach od 29 listopada do 12 grudnia dary, zostały w całości przekazane w dniu 14 grudnia do Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich oddział w Tarnowie na ręce Pana Prezesa Witolda Misia.

W dniach 15-16  grudnia zostały przewiezione wraz z innymi paczkami transportem autokarowym i przekazane dla Polaków w obwodzie lwowskim na Ukrainie (Kresy Wschodnie RP) do miejscowości Pnikut, Czyszki, Krysowice oraz Strzelczyska i  Bóbrka.

Dary zostały również przekazane do sióstr zakonnych w Krysowicach i Bóbrce, gdzie prowadzone są ośrodki doraźnej pomocy medycznej dla osób starszych, samotnych. Z tej szlachetnej opieki korzystają tam również dzieci (opieka przedszkolna) z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Warto dodać, iż świąteczną pomoc otrzymały również polskie rodziny, które opiekują się Cmentarzem Orląt Lwowskich we Lwowie.

Doroczna akcja wspierania naszych rodaków za naszą wschodnią granicą prowadzona jest przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz gminę Tarnów już od kilkunastu lat.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim wspaniałym darczyńcom tj. wychowawcom klas, nauczycielom i rodzicom oraz dzieciom za okazane serce i wsparcie dla Rodaków pozostałych na Ukrainie w tym trudnym dla nich czasie.

Dziękuję również Dyrekcji Szkoły oraz wolontariuszom Szkolnego Klubu  Wolontariatu, którzy pomogli sprawnie zorganizować tę szlachetną akcję.

  • Zobacz fotorelację z wyjazdu Świętego Mikołaja na Kresy Południowo-Wschodnie:
  • Zobacz wolontariuszy SKW pracujących podczas przygotowywania paczek mikołajowych:

 Opracowanie:  Pani Magdalena Szpunar- opiekun SKW w SP1 oraz członek TML i KPW w Tarnowie.

 Zdjęcia: Pan Sebastian Lisowski- członek TML i KPW w Tarnowie oraz Pani Magdalena Szpunar.

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545