Przekroczenie poziomu alarmowego PM10

Przekroczenie poziomu alarmowego PM10

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845) Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ/Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie  przesłał powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego i ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Zalecane środki ostrożności

Ogół ludności:

 • unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w
  kominku.
  Wrażliwe grupy ludności:
 • unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie
  wychodź na zewnątrz,
 • nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
 • osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność,
  kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż
  normalnie,
 • nie wietrz pomieszczeń,
 • nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w
  kominku.
  W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest
  konsultacja z lekarzem.
  Zaleca się również:
  -zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym
  niepełnosprawnymi,
  -stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek
  antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem,
  -prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim
  do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych
  opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza
  oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko
  narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu
  zawieszonego,
  -bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza
  (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).

Komunikat z dnia 8.12.2023r- kliknij .

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545