Świętujemy Niepodległą – III rok Projektu Niepodległościowego

Świętujemy Niepodległą – III rok Projektu Niepodległościowego

W trzecim roku naszej pracy zależało nam nie tylko na spójności naszych działań w latach poprzednich, ale także na atrakcyjnym i trochę niestandardowym pokazaniu modelu świętowania rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku. Chcieliśmy czynnie zaangażować jeszcze większą ilość dzieci i młodzieży naszej szkoły w przygotowanie święta a jednocześnie zapewnić oprócz czynnika wychowawczego i poznawczego także pewien element radości i zabawy.
Aby przygotować naszych uczniów do Święta Niepodległości, na lekcjach wychowawczych odbyły się pogadanki na ten temat, w których wykorzystaliśmy materiały wypracowane w pierwszym roku naszej pracy.
W klasach z nauczania początkowego (jako, że taki rodzaj prac cieszy się największą popularnością) został ogłoszony konkurs plastyczny propagujący symbole Legionów Piłsudskiego (krzyż, orzełek) oraz przybliżający sylwetkę samego marszałka. Wszystkie prace pokonkursowe zostały wyeksponowane na korytarzach naszej szkoły. W zadaniu tym wzięli udział wszyscy uczniowie klas I – III.
Aby zaangażować jak największą ilość uczniów i nauczycieli a jednocześnie oddać ducha epoki oraz specyfikę dnia wyzwolenia, prace nad przygotowaniem święta zostały podzielone na kilka płaszczyzn. Humaniści oraz uczniowie, którzy wybrali ten rodzaj działalności zostali zaangażowani w prace nad przygotowaniem kącika poezji i literatury z tamtego okresu. W czasie 09. 11. 2017 jedna z sal lekcyjnych pełniła rolę salonu literackiego z tamtego czasu a cała społeczność szkolna miała możliwość jego odwiedzenia, wysłuchania prelekcji, poezji i urywków prozy, które prezentowali uczniowie.
W innej z sal uczniowie mogli zaśpiewać pieśni legionowe. Uczennice śpiewające w chórze wspomagały śpiewających a każdy z odwiedzających otrzymywał mini śpiewnik opracowany w pierwszym roku naszych prac. Jeszcze jedna okazja wspólnego śpiewania miała miejsce po akademii ,w trakcie konkursu na strój z epoki, podczas burzliwych debat komisji oceniającej. Śpiewali wtedy wszyscy zgromadzeni na sali gimnastycznej uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście. 10.11. 2017 chór szkolny wziął udział w obchodach miejskich Święta Odzyskania Niepodległości , występując na tarnowskim Rynku. Na trwający 40 minut koncert złożyły się pieśni legionowe i patriotyczne.
Nawiązując do prac w ubiegłym roku i postaci Bohaterów Niepodległej wybranych przez naszych uczniów, wydrukowaliśmy komiks o Ferdynandzie Zarzyckim, który uczniowie ( w tym także jego twórca) rozdawali 10. 11. 2017 mieszkańcom Tarnowa. Niestandardowe ukazanie mało znanej postaci wywodzącej się z naszego miasta w dużym stopniu przybliżyło tarnowianom jego sylwetkę.
Kolejną zwykłą – niezwykła postacią z jaką zapoznawaliśmy się w poprzednim roku była Karolina Kózka. Nawiązany z proboszczem kontakt zaowocował stworzeniem wystawy ukazującej nie tylko jej osobę ale także charakter domu rodzinnego (nawet jego wyposażenia), ubiorów paradnych wsi tego regionu oraz munduru żołnierza rosyjskiego. Uczniowie prezentowali fragmenty filmu o Karolinie Kózkównie a na ręce dyrektora szkoły przekazane zostały (jako symbole błogosławionej) szczep gruszy oraz chusta. Gruszę zasadzono w dniu 23.11 2017 – święto Patronki Szkoły. Wystawę poprzedził konkurs plastyczny o Karolinie Kózce a prace powstałe prezentowane były na korytarzu na parterze.
Dbając o eksponowanie dorobku jaki został wypracowany w ciągu poprzednich lat w jednej z sal prezentowaliśmy wszystkie powstałe wtedy prace. Podobnie jak wszystkie poprzednie sale została odwiedzona zarówno przez uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości oraz rodziców – dzień wcześniej odbywały się konsultacje. Ponadto wyjątkową salę Karoliny Kózki udostępniono do zwiedzenia dla przedszkolaków z Przedszkola nr 34.
Grupa nauczający przedmiotów ścisłych oraz grupa językowców skupiła wokół siebie uczniów, których zadaniem było wyszukać znane postaci z Tarnowa i okolic żyjące i działające w tamtych czasach. Na wystawie pt. „Oni tworzyli niepodległy Tarnów” zaprezentowane zostały ich osiągnięcia w języku polskim jak i angielskim.
W trakcie prac nad tą dziedziną okazało się, że pradziadek jednej z naszych uczennic Julii Reising był znanym malarzem oraz współzałożycielem tarnowskiego teatru. Uczennica zaprezentowała postać swojego przodka, eksponując niektóre jego prace plastyczne oraz broszurę o nim, wydaną przez muzeum okręgowe.
Korytarze całej szkoły ozdobione zostały pracami uczniów przedstawiającymi obrazy i ich twórców z tamtego okresu a także malarstwo legionowe.
Uczniowie zaangażowani w prace historyczne prezentowali losy Polaków na frontach I wojny światowej oraz to, jak przebiegały fronty wojenne i jaki to miało wpływ na życie ludzi regionu Tarnowa.
Dodać należy, że role przewodników oprowadzających zwiedzających pełnili najstarsi uczniowie klas gimnazjalnych.

Przygotowaliśmy też akademię z okazji odzyskania niepodległości ale oprócz jej standardowych elementów pojawiły się też nowe. Chcieliśmy przybliżyć wojskowy sposób oddawania honorów symbolom państwowym dlatego zaprosiliśmy klasę wojskową z XVI LO w Tarnowie. Ich obecność i pokaz dodały kolorytu naszej uroczystości.
Po zwiedzaniu i akademii przyszedł czas na zaprezentowanie oddających charakter tamtych czasów strojów. Wcześniej wśród uczniów został ogłoszony konkurs na strój z epoki. Zainscenizowany pokaz mody cieszył się ogromną popularnością wśród społeczności szkolnej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z uroczystości szkolnych.

Prezentacja podsumowująca pracę w III roku projektu.

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545