Wydawanie zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty

Wydawanie zaświadczeń egzaminu ósmoklasisty

Informujemy, że tegoroczni absolwenci naszej szkoły zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty będą mogli odbierać w sekretariacie szkoły w piątek 9 lipca 2021r. według poniższego harmonogramu:

Klasa 8a – 8.00 – 8.30
Klasa 8b – 8.30 – 9.00
Klasa 8c – 9.00 – 9.30

Uczniowie, którzy nie odbiorą zaświadczeń w wyznaczonym terminie, będą mogli je odebrać w inny dzień w godzinach pracy sekretariatu tj. od 8.00 – 14.00.
Jednocześnie przypominamy, że wyniki egzaminu należy w ramach rekrutacji przekazać do szkoły pierwszego wyboru do środy 14 lipca 2021r.

Skip to content