Aneks do „ Regulaminu uzyskiwania punktów w projekcie Comenius”

Aneks do „ Regulaminu uzyskiwania punktów w projekcie Comenius”

Aneks do „ Regulaminu uzyskiwania punktów w projekcie Comenius”

  1. W wymianie mogą wziąć udział uczniowie którzy uzyskali co najmniej ocenę dobrą z języka angielskiego w poprzednim półroczu ( lub na koniec roku szkolnego).
    W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest ocena dostateczna za zgodą nauczyciela języka angielskiego i koordynatora projektu.
  2. Warunkiem uczestnictwa w wymianie jest uzyskanie oceny co najmniej bardzo dobrej z zachowania w poprzednim półroczu ( lub na koniec roku szkolnego).
    3.W przypadkach gdy suma punktów uczniów jest taka sama o zakwalifikowaniu się do wyjazdu decyduje ocena z drugiego języka obcego.
Skip to content