Małopolski program wspierania uczniów

Małopolski program wspierania uczniów

 Nabór wniosków trwa od 16.02.2024 r. do 29.02.2024 r.

Celem projektu pn. Małopolski program wspierania uczniów jest: wsparcie uczniów zdolnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej lub wykazujących syndrom nieadekwatnych osiągnięć.

Realizatorem projektu jest Departament Edukacji przy wsparciu Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz organów prowadzących szkoły i składa się on z dwóch wzajemnie uzupełniających się komponentów:

  1. Programu wsparcia stypendialnego adresowanego do:
  • uczniów zdolnych i potrzebujących wsparcia ze względu na sytuację społeczno-ekonomiczną.
  • zdolnych uczniów szkół podstawowych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć, zdiagnozowanych z wykorzystaniem narzędzi wypracowanych w ramach projektu.
  1. Przygotowania rozwiązań programowych oraz narzędzi diagnostycznych dotyczących uczniów zdolnych z syndromem nieadekwatnych osiągnięć a także wsparcia w tym zakresie kadry szkół podstawowych i uczniów tych szkół oraz ich rodziców.

Stypendium będzie przyznane na okres roku szkolnego (od 1 września do 31 sierpnia) z przeznaczeniem na realizację przez ucznia, pod okiem opiekuna dydaktycznego, jego indywidualnego planu rozwoju w zakresie przedmiotów z podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

O wsparcie stypendialne mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych (począwszy od klasy 2) oraz ponadpodstawowych (wszystkich typów) pobierający naukę na terenie województwa małopolskiego.

Szczegółowe zasady rekrutacji określą regulamin udzielania stypendiów i ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium.

Więcej informacji – kliknij

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545