Nauka zdalna od 9 listopada do 29 listopada 2020r.

Nauka zdalna od 9 listopada do 29 listopada 2020r.

Od 9 listopada 2020 r. uczniowie klas od 1 do 8 uczą się zdalnie.

Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem platformy MS TEAMS według obowiązującego planu lekcji. Jednostka lekcyjna – spotkanie online trwać będzie nie dłużej niż 30 minut. Pozostałe 15 minut będzie przeznaczone na pracę indywidualną ucznia, pytania, objaśnienia i inne. Przerwy międzylekcyjne pozostają bez zmian.

Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach on-line z możliwością komunikowania się z nauczycielem

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 5 listopada 2020 r. dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane zostało nauczanie stacjonarne – w grupach łączonych, także międzyoddziałowych lub zdalne w szkole z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole (w zależności od ilości zgłoszonych dzieci z danej klasy).

Uczniowie, których rodzice zgłosili do wychowawców brak warunków do realizacji w domu nauczania zdalnego realizują nauczanie w szkole zgodnie z planem lekcji. Dnia 9 listopada 2020 r. będą mieli również możliwość skorzystania z opieki na świetlicy.

Od dnia 9 listopada 2020 r. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze na świetlicy będą realizowane zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS – kliknij

Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.

Proszę na bieżąco obserwować ogłoszenia na stronie szkoły jak również sprawdzać komunikaty i tablicę ogłoszeń w e-dzienniku.

Dyrektor Szkoły Andżelika Pach

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545