Nowe zalecenia MEN

Nowe zalecenia MEN

Informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.
Te oraz inne ważne informacje o zasadach obowiązujących podczas pandemii koronawirusa znajdziesz pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Dodatkowo opublikowano harmonogram egzaminów. 
Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Termin dodatkowy 7 – 9 lipca. Wyniki poznamy do 31 lipca.
Więcej informacji na stronie MEN:
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

Skip to content