PÓŁKOLONIA 2023r.

PÓŁKOLONIA 2023r.

Dyrekcja Szkoły informuje, że półkolonia letnia w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie zostanie zorganizowana w terminie:  26.06.2023– 07.07.2023

Odpłatność rodziców za udział jednego dziecka w turnusie wynosić będzie 950 zł. 

Dla posiadaczy Karty Tarnowskiej Rodziny obowiązuje odpłatność w wysokości mniejszej o 10% od podstawowej odpłatności.

Rejestrowanie wniosków odbędzie się drogą elektroniczną

Uczestnikiem półkolonii może być wyłącznie uczeń publicznej lub niepublicznej szkoły podstawowej, mającej siedzibę na terenie miasta Tarnowa, który ma adres zamieszkania na terenie miasta Tarnowa.

Przyjmowanie kandydatów na uczestników półkolonii odbywać się będzie
w następujący sposób:
a) w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie z klas od I do VI,
b) w drugiej kolejności, w miarę wolnych miejsc będą przyjmowani uczniowie klas od VII do VIII.

Organizatorzy zapewniają opiekę w godz. 700 – 1600, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz atrakcyjny program zajęć.

ZARZĄDZENIE NR 139/2023 PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

Rejestracja kandydatów na uczestników półkolonii, odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego Vulcan – Nabór Półkolonie, dostępnego na stronie pod adresem
http://edunet.tarnow.pl/pl/sp_wyp/sp_wyp/wypoczynek, w terminie od godziny 8.00
w dniu 19 kwietnia 2023 r. do godziny 15.00 w dniu 20 kwietnia 2023 r.

O wstępnym zakwalifikowaniu ucznia na półkolonie, jego opiekunowie prawni zostaną zawiadomieni drogą elektroniczną na adres email podany w formularzu rejestracyjnym, w terminie do dnia 25 kwietnia 2023 r.

W terminie do dnia 9 maja 2023 r. do godziny 14.00 opiekunowie prawni uczniów wstępnie zakwalifikowanych, w szkole która została wskazana w formularzu rejestracyjnym, osobiście lub drogą elektroniczną (skany przesłane na adres e-mail szkoły) składają następujące dokumenty:
a) podpisany egzemplarz wniosku, który został złożony w systemie elektronicznym,
b) kopia Karty Tarnowskiej Rodziny – jeśli taką Kartę dana rodzina posiada,
c) wypełniona karta kwalifikacyjna – formularz do pobrania z systemu elektronicznego,
d) dowód wpłaty opłaty za udział w półkolonii.

Więcej informacji dostępnych jest w załączniku do Zarządzeniu Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 29 marca 2023r., który stanowi Regulamin naboru

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545