Warsztaty z programowania

Warsztaty z programowania

Dzieci uczęszczające na świetlicę szkolną po raz kolejny uczestniczyły w warsztatach z programowania przeprowadzonych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie. W tajniki programowania wprowadził uczniów Pan Łukasz Jachym oraz jego mali przyjaciele – Ozoboty. Celem zajęć było doskonalenie umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, rozwijanie intuicji algorytmicznej oraz uczenie rozwiązywania problemów i pracy w grupie.

Katarzyna Kamińska

Skip to content