WAŻNY KOMUNIKAT – STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

WAŻNY KOMUNIKAT – STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Stypendium socjalne to pomoc finansowa dla rodzin uczniów ukierunkowana na wydatki edukacyjne. Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania – u pedagogów szkolnych.

Od 1 października b.r. zmienia się kryterium dochodowe na jednego członka rodziny – 528,00 zł.

W przypadku osób, których kryterium dochodowe na jedną osobę w rodzinie  wynosi od 514 do 528 zł stypendium będzie przyznane od miesiąca października 2018 r..

Termin składania wypełnionych i kompletnych wniosków to 17 września 2018 r. – w gabinetach pedagogów szkolnych.

Skip to content