Wielki sukces – Złote Pasmo!

Wielki sukces – Złote Pasmo!

Szkolny chór „Allegretto”, jedyny tarnowski chór uczestniczący w projekcie Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska organizowanym przez Narodowe Forum Muzyki, działający przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Klementyny Hoffmanowej, zdobył Złote Pasmo, zajmując I miejsce podczas regionalnego Konkursu Chórów Regionu. Projekt objęty jest patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego celem jest rozpowszechnianie śpiewu poprzez stworzenie spójnego programu dla chórów od szkoły podstawowej do zespołu zawodowego. Jest to kolejny sukces chóru, który w minionych latach uświetniał występami wiele uroczystości o charakterze miejskim i wojewódzkim, otrzymując również trzykrotnie Honorowy Tytuł Tarnowskiej Marki Talentu. Chór działa od 8 lat pod artystyczną opieką pani mgr Joanny Stępień. W 2015 roku została nagrana płyta zawierająca 15 utworów.

Skip to content