Zapisy do świetlicy i na obiady.

Zapisy do świetlicy i na obiady.

Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca do świetlicy szkolnej.

Deklaracja zapisu dziecka do świetlicy na rok szkolny 2021/2022 odbywa się poprzez:

  • pobranie przez zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka POBIERZ oraz odesłanie skanu na adres sekretsp1@umt.tarnow.pl

lub

  • odebranie druku z sekretariatu szkoły i złożenie w sekretariacie szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z zagrożenia COVID 19

Deklaracja zapisu dziecka na obiady na rok szkolny 2020/2021 odbywa się poprzez:

  • pobranie przez zainteresowanych rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka POBIERZ oraz odesłanie skanu na adres sekretsp1@umt.tarnow.pl

lub

  • odebranie druku z sekretariatu szkoły i złożenie w sekretariacie szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z zagrożenia COVID 19.
Skip to content