Zawodowy Maraton

Zawodowy Maraton

Zawodowy Maraton” – dla uczniów klas VIII
Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie organizuje w maju konkurs pod nazwą „Zawodowy Maraton w ZSEO online”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas ósmych. Jego celem jest rozwijanie pasji i umiejętności młodzieży kończącej szkołę podstawową oraz kształtowanie ich kompetencji kluczowych umożliwiających sprostanie wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.
Zapoznaj się z: zagadnieniami, regulaminem konkursu, instrukcją logowania do systemu Quizizz. Karta zgłoszenia do konkursu.

Skip to content