Barometr zawodów – wyjście do CIiPKZ

Barometr zawodów – wyjście do CIiPKZ

W dniu 16 czerwca grupa uczniów nagrodzonych w Konkursie plastycznym BAROMETR ZAWODÓW 2023 uczestniczyła w wyjściu zawodoznawczym do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie. Na miejscu spotkali się z Panem kierownikiem CIiPKZ Janem Hućko, który podziękował za wykonanie pięknych prac plastycznych. Prace uczniów prezentujące zawody deficytowe, wystawione zostały na korytarzu instytucji, gdzie możliwe było ich oglądanie.

Uczestniczyliśmy również w spotkaniu informacyjnym z doradcą zawodowych Panią Iwoną Pasierb. Mięliśmy wówczas okazję zapoznać się również z bogatą historią zawodów z branży budowlanej. Zapoznaliśmy się również że specyfiką wykonywania poszczególnych zawodów budowlanych oraz ich zapotrzebowaniem na rynku pracy.

Opracowanie : Magdalena Szpunar – doradca zawodowy w SP1

Skip to content