„Bezpieczne i aktywne ferie zimowe” – zajęcia profilaktyczne w świetlicy szkolnej

„Bezpieczne i aktywne ferie zimowe” – zajęcia profilaktyczne w świetlicy szkolnej

Rozpoczynają się  ferie zimowe, które są czasem wymarzonego przez wszystkie dzieci  odpoczynku oraz zabaw i aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci oraz zdrowi wrócili do domu i szkoły, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

W związku z tym, w świetlicy szkolnej  odbyły się zajęcia profilaktyczne pod hasłem „Bezpieczne i aktywne ferie zimowe”, mające na celu zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania podczas zabaw zimowych oraz zajęcia ukazujące uroki zimy.

Dzieci omawiały wspólnie z wychowawcami jak unikać zagrożeń i bezpiecznie wypoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz jakich zasad należy przestrzegać podczas zabaw na śniegu i lodzie. Uczestniczyli w zabawach dramowych utrwalających  bezpieczne zachowania w czasie zimowego odpoczynku. 

Uczniowie omówili  również kodeks zachowania się podczas zabaw zimowych. Uczestniczyli  także w pokazie prezentacji multimedialnej „Bezpieczne ferie zimowe”, „Bezpieczne zachowania” oraz „Włącz myślenie! Bezpieczne ferie zimowe!”.

W trakcie zajęć edukacyjno – wychowawczych dzieci obserwowały i omawiały zmiany zachodzące zimą w przyrodzie oraz rozwiązywały zagadki, rebusy i krzyżówki o tematyce zimowej. Uczestniczyli  również w projekcji filmu „Królowa Śniegu”.

W czasie zajęć czytelniczych uczniowie czytali i omawiali wspólnie z wychowawcami następujące wiersze tematycznie związane z  bezpiecznymi feriami oraz zimą:

 • Joanna Kiercz „Zimowe zabawy”, „Ferie zimowe” , „Bezpieczna zima”,
 • Agata Dziechciarczyk „Bezpieczne ferie”,
 • Cz. Janczarski „Jedzie zima”,
 • E. Szymański „Mróz”,
 • T. Śliwiak „Śnieg, śnieg…”,
 • L. Krzemieniecka „Przyjechała zima wozem”
 • H. Ożogowska „Zima”

Podczas zajęć plastyczno – technicznych uczniowie rysowali pastelami  różne sposoby aktywnego spędzania czasu wolnego i bezpiecznego odpoczynku podczas ferii zimowych. Na dużym kartonie dzieci wykonały plakat „Bezpieczne i aktywne ferie zimowe”.

Dzieci wycinały również z  kolorowego papieru bałwanki oraz płatki śniegu. Malowały  farbami i kolorowały pastelami rysunki przedstawiające sporty i zabawy zimowe. Białą farbą plakatową wykonały na kolorowych kartkach metodą stemplowania piękne zimowe bałwanki.
W trakcie zajęć umuzykalniających wychowankowie świetlicy śpiewali piosenki o tematyce zimowej:

Prace plastyczne naszych uczniów posłużyły do wykonania gazetek ściennych „Zima” oraz „Bezpieczne ferie zimowe”.

 • „Zima, zima, zima, pada, pada śnieg”
 • „Zima lubi dzieci”
 • „Pada śnieg”
 • „Po co jest zima”
 • „Przyszła zima” 
 • „Samba na śniegu”                                                                                       

Wszystkie te  zajęcia  miały na celu wyrobienie u uczniów odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych osób, a także propagowanie zdrowego i aktywnego sposobu spędzania czasu podczas zimowego odpoczynku.

KODEKS POSTĘPOWANIA W CZASIE FERII ZIMOWYCH
 • Do zabawy wybieraj tylko bezpieczne miejsca: place zabaw, boiska oraz różne tereny rekreacyjne – z dala od ulic, mostów, czy torów kolejowych.
 • Nie wchodź na lód zamarzniętych jezior, stawów, rzek.
 • Ślizgaj się na specjalnie do tego przeznaczonych lodowiskach.
 • Nie zjeżdżaj na sankach z górek, będących przy drogach i zbiornikach wodnych.
 • Zachowaj bezpieczeństwo podczas saneczkowania, np. nie chodź po torze, gdy inni zjeżdżają.
 • Nie rzucaj śnieżkami w jadące samochody.
 • Nie rzucaj w kolegów śnieżkami.
 • Nie wrzucaj kolegom śniegu za kołnierz.
 • Idąc w pobliżu drogi zachowaj szczególną ostrożność, gdyż droga hamowania pojazdów na oblodzonej jezdni jest znacznie dłuższa.
 • Gdy wychodzisz na dwór ubieraj się odpowiednio do pogody.
 • Przed wyjściem na dwór informuj swoich rodziców bądź opiekunów, gdzie i z kim będziesz przebywać oraz o której godzinie planujesz swój powrót.
 • Wracaj do domu o ustalonej przez rodziców bądź opiekunów porze – przed zapadnięciem zmroku.
 • Nie rozmawiaj z obcymi osobami, nie przyjmuj od nich słodyczy, prezentów, nie wpuszczaj ich do mieszkania.
 • Pozostając sam w mieszkaniu ostrożnie obchodź się z urządzeniami elektrycznymi i gazowymi.
 • Bądź ostrożny wobec zwierząt – nawet najbardziej łagodne mogą być niebezpieczne.
 • Przed zapadnięciem zmroku zawsze noś przy ubraniu lub plecaku elementy odblaskowe.

WSZYSTKIM DZIECIOM ŻYCZYMY UDANYCH, BEZPIECZNYCH ORAZ ŚNIEŻNYCH FERII ZIMOWYCH !!!

Małgorzata Fal 

fot. Kinga Bacik

Skip to content
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/sptarnow/domains/sp1tarnow.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545