Spotkanie na temat dydaktyki cyfrowej

Spotkanie na temat dydaktyki cyfrowej

W dniu 16 września b.r. nauczyciele naszego Gimnazjum oraz grupa uczniów klasy I b wzięła udział w spotkaniu na temat dydaktyki cyfrowej przeprowadzonym w ramach projektu Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej prowadzonego przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie“ i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Spotkanie to zorganizowane zostało w naszej szkole.
Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach poświęconych poznawaniu narzędzi cyfrowych oraz produktów projektu LDC, uczniowie zaś – w interaktywnych zajęciach, w ramach których tworzyli cyfrową mapę myśli i rozwiązywali test z wiedzy ogólnej.
Sylwia Szafarz-Zakrzewska

Skip to content